Ogłoszenie o zamówieniu nr 22/7/2020/ZO na docieplenie ścian budynku przy ul. Katowickiej 6 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Katowicka 6 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Docieplenie ścian budynku przy ul. Katowickiej 6 w Kamiennej … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 22/7/2020/ZO na docieplenie ścian budynku przy ul. Katowickiej 6 w Kamiennej Górze