Ogłoszenie o zamówieniu nr 23/7/2020/ZO na wykonanie remontu ściany frontowej budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa M. Skłodowskiej-Curie 11  w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wykonanie remontu ściany frnotowej budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 23/7/2020/ZO na wykonanie remontu ściany frontowej budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w Kamiennej Górze