Gmina Miejska Kamienna Góra, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.:
” Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Rybnej 12  w Kamiennej Górze”.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 23/7/2021/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu  28 lipca 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Ogłoszenie_Rybna 12_23.7.2021.ZO

2_ZO – formularz ofertowy – Rybna 12

3_ZO-umowa Rybna 12

4_ZO-karta gwarancyjna Rybna 12

5_ZO_przedmiar robót_Rybna 12

decyzja PINB

KG Rybna 12 ekspertyza

KG Rybna 12 obliczenia

KG Rybna 12-rys 1

Zawiadomienie o unieważnieniu

Unieważnienie -Rybna12_ 23.7.2021.ZO