Ogłoszenie o zamówieniu nr 24/3/2020/ZC na wykonanie remontu pionu instalacji gazowej w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 51 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleniogórskiej 51 w Kamiennej Górze, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. :” Remont pionu instalacji gazowej w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 51 … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 24/3/2020/ZC na wykonanie remontu pionu instalacji gazowej w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 51 w Kamiennej Górze