Ogłoszenie o zamówieniu nr 24/7/2020/ZO na remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Parkowej 5 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Parkowa 5 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Parkowej 5 w  … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 24/7/2020/ZO na remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Parkowej 5 w Kamiennej Górze