Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleniogórska 26 Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Jeleniogórskiej 26 w Kamiennej Górze”.

Koszt remontu zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Termin realizacji zadania do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 25/8/2021/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 września a 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Jeleniogórska 26 – SWZ-25.8.2021.P

2_Jeleniogórska 26 -formularz oferty

2_Jeleniogórska 26 -formularz oferty-konsorcjum

3_Jeleniogórska 26 – umowa o roboty bud.

4_Jeleniogórska 26 – karta gwarancyjna

5_Klauzula informacyjna_RODO

6_Przedmiar-termomodernizacja

7_Przedmiar-drenaż

Zmiana terminu składania ofert na 15.09.2021 r.

1_Jeleniogórska 26 – SWZ-25.8.2021.P_zm

Zmiana terminu składania ofert na 20.09.2021 r.

1_Jeleniogórska 26 – SWZ-25.8.2021.P_zmII

Zmiana zakresu robót

1_Jeleniogórska 26 – SWZ-25.8.2021.P_zmIII

Jeleniogórska 26 – termo audyt — DRENAŻ-przedmiar

Jeleniogórska 26 – termo audyt po korekcie-przedmiar

Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarcia ofert-Jeleniogórska26-20092021