Ogłoszenie o zamówieniu nr 25/8/2021/P na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Jeleniogórskiej 26 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleniogórska 26 Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Jeleniogórskiej 26 w Kamiennej Górze”. Koszt remontu zostanie … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 25/8/2021/P na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Jeleniogórskiej 26 w Kamiennej Górze