Gmina Miejska Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1  w Kamiennej Górze, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. : „Przebudowa kominów na dachu budynku przy ul. Drzymały 1 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr  26/4/2020/ZC.

Termin składania ofert upływa w dniu 05 maja 2020r. o godz. 10:00.
Uwaga! Zmiany w procedurze składania i otwarcia ofert.
Oferty należy złożyć w skrzynce przed wejściem głównym do budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra.
Ponieważ wstęp do budynku jest czasowo ograniczony, po złożeniu oferty należy dzwonić na tel. nr 75 64 55 160/190. Otwarcie ofert nastąpi dopiero w dniu 07.05.2020r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 26/4/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Przedmiar robót

4. Umowa

5. Karta gwarancyjna

 

Opublikowane 07.05.2020r.

Informacja z otwarcia ofert- 26/4/2020/ZC