Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze zaprasza do składania ofert na usługę pn. :”Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych” .

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr  26/7/2020/ZO

Termin składania ofert – upływa w dniu 30 lipca 2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 26/7/2020/ZO

2. Formularz oferty

3. Umowa

Opublikowane w dniu 30.07.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 26/7/2020/ZO