Wspólnota Mieszkaniowa ul.Staszica 23, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Remont dachu wraz przemurowaniem kominów na budynku przy ul. Staszica 23 w Kamiennej Górze”.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 26/7/2021/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu  04 sierpnia 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_ZO-Ogłoszenie_Staszica 23_26.7.2021.ZO

2_ZO-formularz ofertowy

3_ZO-umowa do 50 tys._wzór

4_ZO-karta gwarancyjna do 50 tys.- wzór

5_ZO-przedmiar robót

Zawiadomienie o unieważnieniu

Zawiadomienie o unieważnieniu_02.09.2021