Ogłoszenie o zamówieniu nr 26/7/2021 na remont dachu wraz z przemurowaniem kominów na budynku przy ul. Staszica 23 w Kamiennej Górze-UNIEWAŻNIONE

Wspólnota Mieszkaniowa ul.Staszica 23, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Remont dachu wraz przemurowaniem kominów na budynku przy … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 26/7/2021 na remont dachu wraz z przemurowaniem kominów na budynku przy ul. Staszica 23 w Kamiennej Górze-UNIEWAŻNIONE