Ogłoszenie o zamówieniu nr 28/5/2020/ZC na remont instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 12 w Kamiennej Górze, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. :”Remont instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Kamiennej … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 28/5/2020/ZC na remont instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Kościuszki 12 w Kamiennej Górze