Wspólnota Mieszkaniowa Szkolna 5 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Wymiana stolarki okiennej świetlika dachowego na budynku przy ul. Szkolnej 5 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu nr 28/7/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 03.08.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 28/7/2020/ZO

2. Formularz oferty

3. Umowa

4. Karta gwarancyjna

5. Widok elewacji

6. Rzut świetlika

7. Rzut świetlika

Opublikowane w dniu 03.08.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 28/7/2020/ZO