Wspólnota Mieszkaniowa Katowicka 6, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Docieplenie ścian budynku przy ul. Katowickiej 6 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu nr 29/7/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 29/7/2020/ZO

2. Przedmiar robót

3. Formularz oferty

4. Umowa -wzór

5. Karta gwarancyjna

Opublikowane w dniu 17.08.2020r.

Informacja z otwarcia ofert- postępowanie nr 29/7/2020/ZO

Opublikowane w dniu 15.09.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 29/9/2020/ZO