Ogłoszenie o zamówieniu nr 29/7/2020/ZO na docieplenie ścian budynku przy ul. Katowickiej 6 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Katowicka 6, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Docieplenie ścian budynku przy ul. Katowickiej 6 w Kamiennej Górze”. Warunki udziału … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 29/7/2020/ZO na docieplenie ścian budynku przy ul. Katowickiej 6 w Kamiennej Górze