Szanowni Państwo,
zawiadamiam, że w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniem wstępu do budynku Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o. procedura składania ofert wygląda następująco.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, opisanej zgodnie z wytycznymi zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu (nazwa i adres Wykonawcy, tytuł zamówienia).

Ofertę należy włożyć do skrzynki ustawionej przed wejściem głównym do budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Kamiennej Górze, w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu.
Oferty będą wyjmowane ze skrzynki w dniu otwarcia ofert.
Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie, pod danym ogłoszeniem o zamówieniu.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 13 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: ” Remont części mansardowej pokrycia dachowego od podwórza budynku przy ul. Wojska Polskiego 13 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/1/2021/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 stycznia 2021r. o godz. 10:00

Ofertę należy włożyć do skrzynki ustawionej przed wejściem głównym do budynku przy ul. H. Sienkiewicza 3 w Kamiennej Górze.

Załączniki:

1_Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/1/2021/ZO

2_Formularz ofertowy

3_Umowa _wzór

4_Karta gwarancyjna -wzór

5. Przedmiar robót

 

Opublikowane w dniu 25.01.2021r.

Unieważnienie postępowania_3/1/2021/ZO