Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania
o cenę pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie WLZ zestawu złączowo – pomiarowego do bram wejściowych cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze”.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 kwietnia 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Ogłoszenie o zamówieniu nr 3/4/2021/ZC

2_Formularz oferty

3_ Umowa – wzór

4_ Warunki przyłączenia – Tauron

Opublikowane w dniu 04.05.2021r.

Unieważnienie postępowania nr 3/4/2021/ZC