Wspólnota Mieszkaniowa Ogorzelec 66, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. :”Remont schodów wejściowych do budynku wspólnoty mieszkaniowej w miejscowości Ogorzelec 66″.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr  30/5/2020/ZC.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 czerwca 2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 30/5/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Przedmiar robót

4. Umowa – wzór

5. Karta gwarancyjna