Wspólnota Mieszkaniowa ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: ” Wykonanie remontu ściany frontowej budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu nr 30/7/2020/ZO

Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2020 o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 30/7/2020/ZO

2. Przedmiar robót

3. Formularz oferty

4. Umowa – wzór

5. Karta gwarancyjna

Opublikowane w dniu 07.08.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 30/7/2020/ZO