Ogłoszenie o zamówieniu nr 30/7/2020/ZO na wykonanie remontu ściany frontowej budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: ” Wykonanie remontu ściany frontowej budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 30/7/2020/ZO na wykonanie remontu ściany frontowej budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w Kamiennej Górze