Wspólnota Mieszkaniowa ul. Waryńskiego 9A Kamienna Góra, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 9A w Kamiennej Górze”.

Koszt remontu zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Termin realizacji zadania do dnia 30 maja 2022 r.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 30/9/2021/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 września 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Warynskiego 9a – SWZ-30.9.2021.P

2_Warynskiego 9a -formularz oferty

2_Warynskiego 9a -formularz oferty-konsorcjum

3_Warnskiego 9a – umowa o rob bud

4_Warynskiego 9a – karta gwarancyjna

5_Klauzula_RODO

6_Warynskiego 9a-przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert-Warynskiego 9a_15092021