Wspólnota Mieszkaniowa Szarocin 64, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. :”Przemurowanie kominów na budynku w miejscowości Szarocin 64″.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr  31/5/2020/ZC.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 czerwca 2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 31/5/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Przedmiar robót

4. Umowa -wzór

5. Karta gwarancyjna

 

Opublikowano dnia 16.06.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu 31/5/2020/ZC