Informacja z otwarcia ofert Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sportowa 2, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: ” Przemurowanie kominów na dachu budynku przy ul. Sportowej 2 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 31/8/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 09.09.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 31/8/2020/ZO

2. Formularz oferty

3. Umowa

4. Karta gwarancyjna

5. Przedmiar robót

Opublikowane w dniu 10.09.2020r.

Informacja z otwarcia ofert