Ogłoszenie o zamówieniu nr 31/8/2021/ZO na termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 6 w Kamiennej Górze_UNIEWAŻNIONE

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Katowicka 6, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ” Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 31/8/2021/ZO na termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 6 w Kamiennej Górze_UNIEWAŻNIONE