Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ściegiennego 22 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego  przy ul. Ściegiennego 22  w Kamiennej Górze”.

Koszt remontu zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

Termin wykonania robót do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Specyfikacja warunków zamówienia nr 31/9/2021/P.

Termin składania ofert upływa w dniu 04 października 2021r. o godz. 10:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_Ściegiennego 22 – SWZ-31.9.2021.P

2_Ściegiennego 22-Formularz oferty

2_Ściegiennego 22-Formularz oferty-konsorcjum

3_Ściegiennego 22- umowa o rob bud

4_Ściegiennego 22 – karta gwarancyjna

5_Ściegiennego 22-przedmiar robót

Informacja o zmianie kryteriów oceny ofert

1_Ściegiennego 22 – SWZ-31.9.2021.P_zm

Informacja z otwarcia ofert

I_ informacja z otwarcia ofert 04.10.2021