Wspólnota Mieszkaniowa ul. H. Sienkiewicza 6, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Remont elewacji budynku od strony podwórza przy ul. H. Sienkiewicza 6 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 32/9/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 32/9/2020/ZO

2. Formularz oferty

3. Umowa

4. Karta gwarancyjna

5. Przedmiar robót

Opublikowane w dniu 18.09.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 32/9/2020/ZO