Ogłoszenie o zamówieniu nr 32/9/2020/ZO na remont elewacji budynku od strony podwórza przy ul. H. Sienkiewicza 6 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. H. Sienkiewicza 6, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Remont elewacji budynku od strony podwórza przy ul. H. … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 32/9/2020/ZO na remont elewacji budynku od strony podwórza przy ul. H. Sienkiewicza 6 w Kamiennej Górze