Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację usług kominiarskich pn.: „Świadczenie usług kominiarskich w latach 2022 -2023 w budynkach komunalnych oraz budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kamiennej Górze”.

Termin wykonania usługi do dnia 31 grudnia 2023 r.

Warunki zamówienia i udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie nr 33 /12/2021/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 grudnia 2021r. o godz. 12:00.

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Jeżeli budynek spółki będzie zamknięty ze względu na COVID-19 – ofertę należy złożyć do skrzynki przed wejściem głównym do budynku.

Załączniki:

1_ZO_Ogłoszenie_usług kominiarskie _22.12.2021.ZO

2_ZO_Formularz ofertowy – usług komin

3_ZO_Umowa – wzór

4_ZO_Wykaz budynków komunalnych

5_ZO_Wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych

Opublikowane w dniu 30.12.2021r.

informacja z otwarcia-33_12_2021_ZO