Ogłoszenie o zamówieniu nr 33/12/2021/ZO na świadczenie usług kominiarskich w latach 2022 -2023

 Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację usług kominiarskich pn.: „Świadczenie usług kominiarskich w latach 2022 -2023 w budynkach komunalnych oraz budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie Spółki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Kamiennej Górze”. Termin … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 33/12/2021/ZO na świadczenie usług kominiarskich w latach 2022 -2023