Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 19, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych części wspólnych nieruchomości przy al. Wojska Polskiego 19 w Kamiennej Górze.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 33/9/2020/ZO

Termin składania ofert upływa w dniu 23.09.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 33/9/2020/ZO

2. Formularz oferty

3. Umowa – wzór

4. Karta gwarancyjna

5. Przedmiar robót

6. Projekt budowlany

7. Oświadczenie

8. Opis

E-1 Układ zasilania z rozliczeniowym pomiarem energii elektrycznej

E-2 Schemat zasilania instalacji oświetleniowej

E-3.1 Schemat strukturalny tablicy administracyjnej TBA

E-3.3 Schemat strukturalny tablicy licznikowej TL2

E-4 Plan tras kablowych – piwnica

E-5 Plan tras kablowych – parter

E-6 Plan tras kablowych – I piętro

E-7 Plan tras kablowych – II piętro

E-8 Plan tras kablowych – III piętro

E-9 Plan tras kablowych – IV piętro

E-10 Plan tras kablowych – strych