Ogłoszenie o zamówieniu nr 33/9/2020/ZO na przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych części wspólnych nieruchomości przy al. Wojska Polskiego 19 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 19, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych części wspólnych nieruchomości przy al. … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 33/9/2020/ZO na przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych części wspólnych nieruchomości przy al. Wojska Polskiego 19 w Kamiennej Górze