Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ogrodowej 7, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ” Remont mieszkania wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Ogrodowej 7 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowania określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 34/9/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.09.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 34/9/2020/ZO

2. Formularz ofert

3. Umowa – wzór

4. Karta gwarancyjna

5. Przedmiar robót

6. Opinia kominiarska

7. Projekt bud. – rys. 1-1

8. Projekt bud. – rys 2-1

9. Projekt budowlany

10. Szkic mieszkania

Opublikowane w dniu 25.09.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu – 34/9/2020/ZO