Ogłoszenie o zamówieniu nr 34/9/2020/ZO na remont mieszkania wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Ogrodowej 7 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ogrodowej 7, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ” Remont mieszkania wraz z wykonaniem instalacji c.o. i … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 34/9/2020/ZO na remont mieszkania wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Ogrodowej 7 w Kamiennej Górze