Wspólnota Mieszkaniowa Staszica 39 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania o cenę na zadanie pn.: „Opracowanie orzeczenia technicznego stanu budynku przy ul. Staszica 39 w  Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu nr 35/7/2020/ZC.

Termin składania ofert upływa w dniu 17.07.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 35/7/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa – wzór

Opublikowane w dniu 20.07.2020r.

Informacja z otwarcia ofert 35/7/2020/ZC