Ogłoszenie o zamówieniu nr 35/7/2020/ZC na opracowanie stanu technicznego budynku przy ul. Staszica 39 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Staszica 39 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania o cenę na zadanie pn.: „Opracowanie orzeczenia technicznego stanu budynku przy ul. Staszica 39 … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 35/7/2020/ZC na opracowanie stanu technicznego budynku przy ul. Staszica 39 w Kamiennej Górze