Ogłoszenie o zamówieniu nr 35/9/2020/ZO na remont części elewacji budynku przy ul. Bohaterów Getta 46 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bohaterów Getta 42, 44, 46, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Remont części elewacji … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 35/9/2020/ZO na remont części elewacji budynku przy ul. Bohaterów Getta 46 w Kamiennej Górze