Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 5 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania o cenę na zadanie pn.: „Remont kominów ponad dachem budynku przy ul. Kościuszki 5 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu nr 36/7/2020/ZC.

Termin składania ofert upływa w dniu 28.07.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 36/7/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Przedmiar robót

4. Umowa

5. Karta gwarancyjna

Opublikowane w dniu 29.07.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 36/7/2020/ZC