Ogłoszenie o zamówieniu nr 36/7/2020/ZC na remont kominów ponad dachem budynku przy ul. Kościuszki 5 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 5 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w trybie zapytania o cenę na zadanie pn.: „Remont kominów ponad dachem budynku przy ul. Kościuszki 5 … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 36/7/2020/ZC na remont kominów ponad dachem budynku przy ul. Kościuszki 5 w Kamiennej Górze