Gmina Miejska Kamienna Góra , w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Wykonanie remontu mieszkania wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Ogrodowej 7 w Kamiennej Górze.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 36/9/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 09.10.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 36/9/2020/ZO

2. Formularz ofertowy

3. Umowa -wzór

4. Karta gwarancyjna -wzór

5. Przedmiar robót

6. Opinia kominiarska – Ogrodowa 7m2-1

7. Projekt budowlany – Ogrodowa 7m2-1

8. Projekt bud. – rys. 1-1

9. Projekt bud. – rys 2-1

10. Szkic mieszkania – Ogrodowa 7m2-1

Opublikowane w dniu 15.10.2020r.

Informacja z otwarcia ofert