Ogłoszenie o zamówieniu nr 36/9/2020/ZO na remont mieszkania wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Ogrodowej 7 w Kamiennej Górze

Gmina Miejska Kamienna Góra , w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Wykonanie remontu mieszkania wraz z wykonaniem instalacji … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 36/9/2020/ZO na remont mieszkania wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Ogrodowej 7 w Kamiennej Górze