Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 42, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ” Wykonanie odwodnienia budynku przy ul. Kościuszki 42 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie nr 37/10/2020/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 26.10.2020r. o godz. 1o:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 37/10/2020/ZO

2. Formularz oferty

3. Umowa

4. Karta gwarancyjna

5. Przedmiar robót