Ogłoszenie o zamówieniu nr 37/10/2020/ZO na wykonanie odwodnienia budynku przy ul. Kościuszki 42 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 42, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: ” Wykonanie odwodnienia budynku przy ul. Kościuszki 42 w Kamiennej … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 37/10/2020/ZO na wykonanie odwodnienia budynku przy ul. Kościuszki 42 w Kamiennej Górze