Ogłoszenie o zamówieniu nr 38/10/2020/ZO na wykonanie remontu ściany frontowej budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa M. Skłodowskiej-Curie 11, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn.: „Wykonanie remontu ściany frontowej budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 38/10/2020/ZO na wykonanie remontu ściany frontowej budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w Kamiennej Górze