Wspólnota Mieszkaniowa H. Sienkiewicza 6, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego pn.: „Remont elewacji budynku od podwórza przy ul. H. Sienkiewicza 6 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 39/10/2020/ZO.

Termin wykonania zadania – do 30.04.2021r.

Termin składania ofert upływa w dniu 05.11.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 39/10/2020/ZO

2. Formularz oferty

3. Umowa

4. Karta gwarancyjna

5. Przedmiar robót

Opublikowane w dniu 03.11.2020r.

3. Umowa – zmiana

Opublikowana w dniu 05.11.2020r.

Informacja z otwarcia ofert nr 39/10/2020/ZO