Ogłoszenie o zamówieniu nr 39/10/2020/ZO na remont elewacji budynku od podwórza przy ul. H. Sienkiewicza 6 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa H. Sienkiewicza 6, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego pn.: „Remont elewacji budynku od podwórza przy ul. H. Sienkiewicza 6 … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 39/10/2020/ZO na remont elewacji budynku od podwórza przy ul. H. Sienkiewicza 6 w Kamiennej Górze