Wspólnota Mieszkaniowa Wiejska 4 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania oferty w trybie zapytania o cenę na zadanie pn.: „Opracowanie projektu wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wiejskiej 4 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 39/7/2020/ZC.

Termin składania ofert upływa w dniu 07.08.2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 39/7/2020/ZC

2. Formularz oferty

3. Umowa na opracowanie projektu

Opublikowane w dniu 17.08.2020r.

Informacja z otwarcia ofert- postępowanie nr 39/7/2020/ZC

Opublikowane w dniu 01.09.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 39/7/2020/ZC