Ogłoszenie o zamówieniu nr 39/7/2020/ZC na opracowanie projektu wykonania wew. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wiejskiej 4 w Kamiennej Górze.

Wspólnota Mieszkaniowa Wiejska 4 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania oferty w trybie zapytania o cenę na zadanie pn.: „Opracowanie projektu wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 39/7/2020/ZC na opracowanie projektu wykonania wew. instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wiejskiej 4 w Kamiennej Górze.