Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 2, Waryńskiego 1 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania p.n.: „Remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 2, Waryńskiego 1 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu określa Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/2/2021/ZO.

Termin składania ofert upływa w dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 10:00

Ofertę można złożyć w BOK, przy ul. H. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra lub przesłać na ten adres pocztą.

Załączniki:

1_Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/2/2021/ZO

2_Formularz ofertowy

3_Wzór umowy

4_Karta gwarancyjna

5_ Przedmiar robót

Opublikowane w dniu 22.02.2021r.

Informacja z otwarcia ofert – 4/2/2021/ZO