Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/2/2021/ZO na remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 2, Waryńskiego 1 w Kamiennej Górze

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 2, Waryńskiego 1 w Kamiennej Górze, w imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania p.n.: „Remont … Czytaj dalej Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/2/2021/ZO na remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 2, Waryńskiego 1 w Kamiennej Górze