Wspólnota Mieszkaniowa Al. Wojska Polskiego 4 w Kamiennej Górze, w  imieniu i na rzecz której działa Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. zs. w Kamiennej Górze, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. :”Remont dachu budynku przy Al. Wojska Polskiego 4 w Kamiennej Górze”.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu nr  4/5/2020/P i SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 czerwca 2020r. o godz. 10:00.

Załączniki:

1, Ogłoszenie o zamówieniu nr 4/5/2020/P

2. SIWZ

3. Przedmiar robót

4. Formularz oferty

5. Umowa – wzór

6. Karta gwarancyjna

Opublikowane dnia 17.06.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu 4/5/2020/P